• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Nieuws

E-Herkenning

E-herkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via E-herkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten.

WKR

We gaan weer richting het einde van het jaar. Heeft u het één en ander al inzichtelijk met betrekking tot de werkkostenregeling?

Gedifferentieerde premie WHK 2020

De Belastingdienst is in november begonnen met het versturen van de beschikking met de gedifferentieerde premies WHK. Wilt u een kopie van uw beschikking naar ons toesturen.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie van belang. U kunt voor de begeleiding van deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten