Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie (bron: Rijksoverheid)

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat vandaag in internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Schema’s 4 daagse werkweek 2019 Bouw

Bijgaand voorbeeldschema’s 4 daagse werkweek 2019 Bouwwerknemers.   Schema 4-daagsewerkweek bouw 2019 geboortejaar vóór 1956 Schema 4-daagsewerkweek bouw 2019 geboortejaar 1956 tm 1961

Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2018-2019 

  Let op: Bouw CAO Eigen dagen vorstrisico periode verlaagd van 15 dagen naar 5 dagen. Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2018-2019 is verlaagd naar 5 dagen. Voor de werkgever geldt dat het risico van vorst de eerste 5 dagen van dit winterseizoen voor zijn rekening komt. Wanneer er […]

PAWW Afbouw en Agrarische Sector per 1 januari 2019

In het verleden is afgesproken dat de wettelijke WW-duur wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers mogen op CAO-niveau afspraken maken om dit te repareren. Voor de CAO Afbouw en Agrarische Sector zijn hier ook afspraken over gemaakt en dit gaat in per 1 januari 2019. Valt u onder de Afbouw of […]

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per maand;  € 372,90 per week; € 74,58 per dag. Leeftijd Staffeling Per […]

Loonmutaties december 2018 / januari 2019

Loonmutaties december 2018 CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: in december of periode 13 een eindejaarsuitkering van 2,2% (2,4% voor schoonmakers met 8 of meer dienstjaren) over het brutoloon in de referentieperiode. Uitzendbranche: NBBU Vaste medewerkers: De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december […]

WKR (werkkostenregeling)

WKR We gaan weer richting het einde van het jaar. Heeft u het één en ander al inzichtelijk met betrekking tot de werkkostenregeling? Een eventuele overschrijding van de werkkostenregeling moet namelijk meegenomen worden in de loonaangifte. Wanneer u nog ruimte over heeft zou u deze nog kunnen benutten.   De vrije ruimte is 1,2% van […]