Nieuws

Subsidie Praktijkleren

Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie van belang. U kunt voor de begeleiding van deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Het subsidiebedrag per deelnemer bedraagt afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen maximaal € 2.700 per schooljaar. U kunt vanaf 2 juni 09:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 […]

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2021

Vakantiewerk is werk met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder. LET OP: In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar (vakantiewerkers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend hand- en spandiensten doen). Meer informatie vindt u […]

Bedragen minimumloon per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 stijgt het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt naar minimaal € 1.701,00 euro bruto per maand. Het minimumloon stijgt in juli 2021 met 0,96 procent ten opzichte van januari 2021.