Nieuws

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2020

Vakantiewerk is werk met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder.

Verruiming werkkostenregeling 2020 i.v.m. de Coronacrisis

Om ondernemers verder te ondersteunen tijdens deze coronacrisis heeft het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) verhoogd. Deze wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Dit houdt in dat de vrije ruimte voor 2020 wordt verruimd met maximaal € 5.200,00.

APG (BPF Bouw) Inloggen in SWP met eHerkenning

Inloggen op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) van APG wordt veiliger en makkelijker. In de loop van dit jaar kunt u hiervoor eHerkenning gebruiken. Uiteindelijk wordt dit inlogmiddel verplicht, volgens de Wet Digitale Overheid (WDO) die vanaf 1 juli 2020 geldt.

Subsidie Praktijkleren

Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie van belang. U kunt voor de begeleiding van deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Het subsidiebedrag per deelnemer bedraagt afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen maximaal € 2.700 per schooljaar.