Nieuws

Dga in zwaar weer mag lager gebruikelijk loon afspreken (bron: Rendement)

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen, niet met terugwerkende kracht. Een dga moet in de aangifte loonheffingen van zijn bv een loon opnemen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. De hoofdregel […]

Ook BPF heeft tijdelijke maatregelen genomen (bron: bpf bouw)

Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd Als werkgever heeft u ongetwijfeld te maken met de gevolgen van het coronavirus. U heeft misschien minder opdrachten en/of zieke werknemers. We begrijpen dat het in deze tijd lastig kan zijn uw facturen op tijd te betalen. BpfBOUW verlengt daarom de betaaltermijn voor facturen naar twee maanden. […]

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling Werktijdverkorting (wtv) is gestopt. Er kan dus ook geen werktijdverkorting meer aangevraagd worden. Werkgevers die reeds een toekenning hebben gekregen voor werktijdverkorting, voor hen blijft deze vergunning van kracht. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) De NOW kent andere voorwaarden […]

Protocol “Samen veilig doorwerken”

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers […]

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) (bron: Rijksoverheid)

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. Vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) Heeft u als ondernemer vragen die hier niet worden beantwoord […]

Protocol hoe om te gaan met RIVM maatregelen op de bouwplaats

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het […]

Update: De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder). Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als […]

Loondoorbetalingsverplichting ivm Corona 

Het kan per situatie verschillen of het loon wel of niet doorbetaald moet worden. hieronder enkele voorbeelden: – Wanneer uw werknemer ziek is (door corona of wat anders) moet het loon doorbetaald worden – Werknemers zullen de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school, of kinderopvang moeten gaan regelen. Lukt dat niet […]

Werktijdverkorting en een ww-uitkering voor het personeel aanvragen

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak zoals nu bij een epidemie (het coronavirus), waardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Vergunning aanvragen Op grond van […]

E-Herkenning

E-herkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via E-herkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten.