Nieuws

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie van belang. U kunt voor de begeleiding van deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten

Onderhandelingsresultaten

Onderhandelingsresultaten: Voor de CAO Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de CAO Metaal en Techniek is een onderhandelingsresultaat bereikt. De voorstellen worden voorgelegd aan de werkgevers en werknemerspartijen. U vindt deze onderhandelingsresultaten op onze site. CAO Metaal en Techniek CAO Bitumineuze en kuntststof dakbedekkingsbedrijven

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2019

Vakantiewerk is werk met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder.

Stichting PAWW

Nagenoeg alle betrokken werkgevers hebben ons inmiddels gemachtigd om de aangifte voor hen in te dienen. Deze aangifte moeten wij elke 4-weken/maand invullen bij de Stichting PAWW. Na deze aangifte volgt er vanuit de PAWW een mail-bericht naar de werkgever dat er een bericht klaar staat. Van de werkgever wordt dan verwacht dat deze gaat […]

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie (bron: Rijksoverheid)

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat vandaag in internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.